Tagasi

Ilmus Tartu Linnaajaloo Muuseumide aastaraamat „Kohustus olla moodne“

Tartu linnamuuseumUudis

Tartu Linnaajaloo Muuseumide värskelt trükist tulnud aastaraamat (nr 23) „Kohustus olla moodne” uurib moderniseerumist ja moodsat elu saja aasta taguses Eestis, eeskätt Tartus. 

Nii kogumiku pealkiri kui selles käsitletud teemad pärinevad linnamuuseumi 2020/2021. aasta hooaja näituselt „Kohustus olla moodne. Kuidas eestlasest linlane sai”, näitusega kaasnenud ulatuslikust publikuprogrammist ja samale teemale pühendatud linnaajaloopäevalt „Moodne kodu”. 

Rubriigis Studia saab lugeda kuut teemakohast uurimusartiklit. Avaartiklis „Terava sulega. Naisküsimus 1920.–1930. aastate ajakirjanduslikes väitlustes” tõdeb Anu Kannike (Eesti Rahva Muuseum), et hoolimata naisliikumise juhtide innukast tegevusest jäi naisarvamusliidrite mõju Eesti avalikus elus suhteliselt väikeseks. Radikaalset naisõiguslust Eestis Kannikese sõnul ei tekkinudki, sest ka kõige teravama sulega naisliikumistegelased jäid lojaalseks rahvusriigile ja püüdsid seda reformide kaudu naistele sobivamaks kujundada. Riho Paramonov süveneb artiklis „Kas Tartu oli modernne linn? Linna transpordi areng 20. sajandi esimesel poolel” modernsuse mõistesse ja vaatleb lähemalt transpordiliikide arengut Tartus võrreldes teiste Eesti linnadega. Anneli Banner (Eesti Vabaõhumuuseum) vaatleb artiklis „Moodsa kodu eluaed. 1920.–1930. aastate koduaiad Tartu näitel” muutusi Tartu iluaianduse arengus 20. sajandi algupoolel. Ülevaate Tartu mööbliajaloost teeb Karin Paulus (Eesti Kunstiakadeemia) artiklis „Tartu moodi moodne mööbel”. Ta tutvustab 1920.−1930. aastate mööblidisaini suundumusi ja teeb ülevaate kesksetest Tartu mööblitootjatest. Tartlaste muusikakuulamise eelistusi avab artiklis „Elav muusika, grammofon ja raadio tartlaste olmes 1920.–1930. aastatel” Ants Siim. Madle Uibo (mõlemad Tartu Linnajaloo Muuseumidest) artiklist „Koduse võimlemise populariseerimine Eestis 1920.–1930. aastatel” saame teada, et tollal täitis kodune võimlemine välimuse eest hoolitsemisel üha suuremat rolli. Meeste kehaharjutustega sarnane võimlemine ning korsetist vabanemine oli tugevalt seotud ühiskonna moderniseerumise ja naiste emantsipatsiooniga. 

Oskar Lutsu majamuuseumi kuraator Meeli Väljaotsa artikkel „Naine tema kõrval. Mälestusi kirjanik Oskar Lutsu abikaasast Valentina Lutsust“ rubriigis Museologia on pühendatud kirjaniku abikaasale Valentina Lutsule. Rubriigis Annales saab lugeda muuseumi tegevusest aastatel 2019 ja 2020 (Eevi Kärdla, Marge Rennit) ning sama perioodi arheoloogiakogu tulmest (Arvi Haak, Elis Tiidu). 

Aastaraamatu esitlus toimub 21. aprillil kell 16 Tartu linnamuuseumis (Narva mnt 23).  Lisaks aastaraamatu tutvustusele räägib kirjandusteadlane Janika Kronberg ettekandes „Kodustatud raamat“ raamatutest tartlaste kodudes kahe maailmasõja vahelisel perioodil.

Sissepääs esitlusele prii, raamat müügil soodushinnaga.

Lähem info:
Marge Rennit, kogumiku koostaja, Tartu Linnajaloo Muuseumide arendusjuht
Tel 5256411, e-mail: marge.rennit@muuseum.tartu.ee

Vaata lisaks

Kõik uudised
Tartu linnamuuseumUudis

Linnamuuseum on remondi tõttu suletud 29. jaanuarist 24. aprillini.

29 jaanuar 2024

Tartu linnamuuseum on suletud 29. jaanuarist 24. aprillini. Tegeleme ruumide remondi ja näituste „Peedist pesumasin: leidlikkus linnas“ ja “Meie Tartu”…

Tartu linnamuuseumUudis

Tartu linnamuuseum annab võimaluse osaleda unikaalse “Meie Tartu” näituse loomisel

24 märts 2023

Kultuuripealinna aasta on ukse ees ja Tartu linnale on järgmine aasta märgilise tähtsusega. Tartu linnamuuseum kutsub praegusi ja endisi tartlasi…

Tartu linnamuuseumLaulupeomuuseumOskar Lutsu majamuuseum19. sajandi linnakodaniku muuseumUudis

Jõulud muuseumis

3 november 2022

Tartu linnamuuseum„Kadunud jõulukinkide müsteerium” 8. detsembrist kuni 22. detsembrini pakume eelkooliealistele alates 5. eluaastast ning 1.-5. klassi õpilastele võimalust tähistada…

Tartu linnamuuseumUudis

Tartu lugu saab väärilise vormi. Tartu linnamuuseum kuulutab välja püsiekspositsiooni ideekonkursi

12 november 2021

Tartu linnamuuseum kutsub osalema ideekonkursil ”Tartu linnamuuseumi ekspositsiooni sisearhitektuurne ja graafiline kujundus”, mille eesmärgiks on leida kõige sobivam visuaalne lahendus…

Tartu linnamuuseumKGB kongide muuseumUudis

Lõppevate näituste päev

24 september 2021

Laupäeval, 25. septembril on Tartu linnamuuseumis ja KGB kongide muuseumis peagi lõppevaid näituseid võimalik külastada 1-eurose pääsmega.  Tartu linnamuuseumis saab 26….

Tartu linnamuuseumUudis

Käisid “Meie Tartus”? Anna teada, kuidas meeldis.

11 juuli 2024

4. juulil avasime Tartu linnamuuseumis kogukonnanäituse “Meie Tartu”. Väljapanek on väga väga värske, mis tähendab, et teeme veel jooksvaid parandusi,…

AjaveebTartu linnamuuseumUudis

Tartu Jaani kiriku vitraažaknad ning nende fragmentide konserveerimine

11 juuli 2024

Tartu on ajaloo- ja kultuuririkas linn, mille paljud vaatamisväärsused jutustavad lugusid vastupidavusest ja muutumisest. Üks selline maamärk on Jaani kirik,…

Oskar Lutsu majamuuseumUudis

Muuseum on suvepuhkusel

10 juuli 2024

Alates 10. juulist on Oskar Lutsu majamuuseum puhkusel. Avame jälle 9. augustil. Ilusat suve!

Kõik uudised