Kultuuripealinna aasta on käes ja Tartu linnale on see aasta märgilise tähtsusega. Tartu linnamuuseum kaasab praegusi ja endisi tartlasi kultuuripealinna aasta näituse valmimisse. Linnaelanikud mõtestavad näitusel linna ning linnaosa, kus praegu elatakse või on varem elatud ning panustavad näitusesse lugude, fotode ja esemetega, mis Tartut ja Tartu linnaosasid kõige paremini iseloomustavad. 

“Meie Tartu” on unikaalne näitus, mis linnaelanikke ja kogukondi kaasates jutustab Tartu ja selle linnaosade lugusid tänapäeva tartlaste silme läbi. See tähendab ühtlasi, et näitus on avatud muutustele – külastaja saab tulla ja heas mõttes vaielda ning selle kaudu teha ettepanekuid näituse täiendamiseks või suunamiseks. Tulevikus loodab muuseum kogukondadega koos üritusi ja ettevõtmisi korraldada ning näitusi ka linnaosadesse viia. 

„Tahame tuua külastajateni Tartu linna mineviku ning oleviku oma inimeste abiga“, ütleb Tartu Linnamuuseumi direktor Risto Lehiste. 
„Me unistame, et see näitus tooks säravad ideed ja vahetud lood muuseumisse ja et muuseum jõuaks laiemalt linnaosade kogukondade ning tartlasteni. Kaasamine kõlab kaunilt, aga tunduvalt keerulisem on anda sellele sõnale reaalne tähendus. Soovime, et kaasamine ei oleks pelgalt inimeste kutsumine näituse avamisele, vaid see, et meie näitus ongi tehtud inimeste endi poolt, kui mitte kruvi keerates ja seina ladudes, siis vähemalt aktiivselt kaasa mõeldes, oma lugusid rääkides, eksponaate loovutades, mis aitaksid selle näituse teoks teha,“ kõneles Lehiste. 

Näituse “Meie Tartu” avame 2024. aastal.

Visuaali autor on Hildegard Reimann.