Tagasi 4.–7. klasside eesti keele ja kirjanduse võistlusmäng „Nööbid on ära”

Märtsis toimuva pidav keelemäng “Nööbid on ära” lükkub edasi.Võtame plaani, et viime selle läbi mai kuu jooksul.Kui vähegi võimalik, kuulutame uue registreerumise välja aprillis.

Oskar Lutsu majamuuseum (Riia 38) korraldab 4.–7. klasside eesti keele ja kirjanduse võistlusmängu „Nööbid on ära” 

Võistlusmängule registreerimisest

Ootame 4.–7. klassidest neljaliikmelisi võistkondi. 

Võistlus toimub kahes vanusekategoorias: 4.–5. klassi ja 6.–7. klassi õpilased.

Et vältida muuseumis erinevate koolide õpilaste kontakte, võtame sel aastal õpilaste võistkondi vastu kindlaksmääratud aegadel.

Ühel õpetajal on võimalik ühele ajale registreerida maksimaalselt kolm ühe kooli/klassi võistkonda.

Võistlusülesannetest ja nende hindamisest

Ülesannete fookuses on Oskar Lutsu „Kevade”.

Ülesannete edukaks lahendamiseks kuulake Triinu Laane võrukeelset lasteraamatut „Luukere Juhani juhtumisõ’“ (Võru instituudi lehelt Helüait) ja kui vajalik, lugege kõrvale sama lasteraamatu kirjakeelset väljaannet „Luukere Juhani juhtumised“.

Õppekavast lähtuvalt keskendume sel korral:

  • funktsionaalsele lugemisoskusele, loetust arusaamisele;
  • murdekeele mõistmisele;
  • ladusale, korrektsele, eakohasele kirjalikule eneseväljendusele;
  • eesti keele õigekirja õppekavakohasele tundmisele;
  • muuseumi väljapanekutest info otsimisele.

Hindame ülalnimetatud raamatute tundmisest lähtuvalt loomingulisust, head eesti keele tundmist, keeleteadmiste rakendamist tekstiloomes.

Kõikide ülesannete eest on võimalik koguda maksimaalselt 50 punkti.

Ülesannete lahendamiseks on igal rühmal muuseumis aega kuni 60 minutit. 

Ülesannete lahendamist hõlbustab sujuv meeskonnatöö ja läbimõeldud ning põhjendatud töö- ja rollijaotus ning oskuslik ajakasutus.

Kui olukord vähegi lubab, korraldame võistluse lõpetuseks kohtumise lastekirjanik Triinu Laanega.

Kohtumiseni!

Registreerumine