Tagasi Muuseumitunnid

Tartu linnamuuseum pakub ajalooteemalisi muuseumitunde kõigile vanuseastmetele.

Info ja tellimine:
+372 746 1906, ants.siim@muuseum.tartu.ee (Ants Siim, haridusprogrammide kuraator)
+372 746 1919, anna.venchakova@muuseum.tartu.ee (Anna Venchakova, haridusprogrammide kuraator)

Muuseumitundi palume registreeruda vähemalt nädal enne selle toimumist.

“Vana aja laste lood ja mängud” 

Koolieelikud, I KA: 1.–3. klass
Hind 5 € (ilma töötoata) / 7 € 
Kestus 45 min (ilma töötoata) / 60 min

Muuseumiõpetaja juhatusel saavad lapsed kuulda kaasahaaravaid lugusid vanaemade-vanaisade lapsepõlvest. Tunni teises pooles avastavad lapsed iseseisvalt näitust ja meisterdavad endale vabal valikul vana aja stiilis vildist talismani, taskukese või midagi muud praktilist. Lasteaialapsed saavad meisterdamise asemel tegelustoas erinevate põnevate mängude ja eksponaatidega kätt proovida.

“Moekas taaskasutus kui paratamatus” 

II KA: 4.–6. klass, III KA: 7.–9. klass
Hind 7 €
Kestus 75 min

Kaasaegseid teemasid minevikuga ühendava muuseumitunni esimeses pooles saavad õpilased teada, mil viisil leiti mitukümmend aastat tagasi võimalusi vana riidematerjali ja muu esmapilgul „mõttetu kraami” trendikal taaskasutusel. Tunni teises pooles loovad õpilased erinevaid riidematerjale ja ajakirjandusväljaandeid kasutades moekaid kollaaže või meisterdavad ilusaid praktilisi vildist kotikesi.

“Nõukogude aja ellujäämise kunstid”

III KA: 7.–9. klass ja gümnaasium
Hind 7 € 
Kestus 90 min

Muuseumitunni alustuseks tutvutakse näituse põhjal erinevate teemadega, mis olid olulisteks nõukogudeaegsete inimeste argipäevas (nt defitsiit, tutvus, haltuura jmt). Tunni teises pooles toimub grupitöö näituse tegelustoas (tegevusteks moemäng, fotodoomino, keelemäng jne) või temaatiline rollimäng. 

„Keskaegne Tartu” 

III KA: 7.–9. klass ja gümnaasium
Hind 5 € 
Kestus 90 min

Muistse Tartu linnuse asukohast tähetorni eest algav muuseumitund annab ettekujutuse Hansa Liidu aegse Tartu hiilgusest ja rikkusest. Tutvume haarava linnaekskursiooni käigus keskaja jälgedega Tartu linnaruumis ning vaatleme oluliste sündmuste ja muutuste kaudu Tartu linna ajalugu. Tunni lõpus osalevad õpilased Tartu linnamuuseumis põnevas viktoriinis, kasutades tunnis kogutud infot.

NB! Tartu maakonna koolidel on võimalus tellida kaasahaarav keskaja-teemaline muuseumitund otse oma klassiruumi! Valikus on kolm 5., 6. ja 7. klassi ajaloo ainekava toetavat muuseumitundi sarjast „Keskaja inimese maailmapilt ja eluolu”. Loe lähemalt rubriigist „Muuseum kohvris”.

“Ajalooretk 20. sajandi sõdade radadel”

III KA: 7.–9. klass ja gümnaasium
Hind 5 € 
Kestus 90 min

Ligi kahe kilomeetri pikkuse jalutuskäigu jooksul Ülejõel ja Kesklinnas tutvume I ja II maailmasõja ning Eesti Vabadussõja nähtavate ja nähtamatute jälgedega Tartu linnapildis, mälestustes ja ilukirjanduses.

Kuuleb põnevaid lugusid ja näeb mineviku sõdadega seotud füüsilisi manifestatsioone kaasaegse Tartu linnaruumis. Õpilased saavad töölehtede ja muuseumiõpetaja suunavate küsimuste abil ise tunnis aktiivselt kaasa lüüa ning kuuldut reflekteerida.

„Tartu rahu”

III KA: 7.–9. klass ja gümnaasium
Hind 5 € 
Kestus 90 min

Muuseumitunnist räägime tolle aja suurtest muutustest ja ajaloolistest sündmustest kuni rahulepingu allkirjastamiseni. Tunni lõpus vaatame virtuaalreaalset lavastust, kus igaüks saab osa Eesti ajaloo olulisemast sündmusest, istudes delegatsiooniga sama laua taga. Nii tunnetab külastaja läbirääkimiste pingelist atmosfääri, tutvub läbirääkijatega ning nende nõudmistega piiri osas. Stseenid kulgevad väljavõtetena läbirääkimiste käigust ja olulistest hetkedest. Mänguline lähenemine muudab poliitiliste sündmuste mõistmise põnevamaks.

Soovi korral saab muuseumitundi läbi viia linnatuurina.