Tagasi Muuseum kohvris

Tartu maakonna koolidel on võimalus tellida kaasahaarav keskajateemaline muuseumitund oma klassiruumi. Pakume kolme 5., 6. ja 7. klassi ajaloo ainekava toetavat muuseumitundi sarjast „Keskaja inimese maailmapilt ja eluolu”.

Tunni keskmes on õppevahenditega kohver, milles sisaldub kõik interaktiivseks ja mitmekülgseks keskajateemaliseks ajalootunniks  vajalik: hüpiknäitus, kolmemõõtmeline keskaegse Tartu makett, keskaegsete esemete koopiad, hansakaubandusega seotud lauamängud, keskajateemaliste etüüdide mängimiseks mõeldud tüüpkarakterite rollikaardid ning kostüümielemendid õpilastele.

Muuseumitund avab Tartu näitel keskaja eluolu Eestis ning seob selle mujal Euroopas samal ajal toimunuga.

Info ja tellimine: +372 746 1906, ants.siim@muuseum.tartu.ee (Ants Siim, haridusprogrammide kuraator)

Hind: 55 € tund + sõidukulu
NB! Tellides üheks päevaks kaks või enam muuseumitundi, kehtib koolile erihind 45 € tund!

„Muuseum kohvris” tunni palume tellida vähemalt nädal enne selle toimumist.

„Muuseum kohvris” tunnid

„Kuidas uuritakse ajalugu?”

5. ja 6. klassile

Räägime sellest, mis on ajalugu, kes on ajaloolane ja arheoloog ning kuidas ajalugu kirjutatakse. Vaatame, missugust teavet võivad kanda endas arheoloogilised leiud ning mida on nende põhjal teada saadud keskaegse Tartu linnaelu kohta. Tund lõpeb rühmatööga, kus õpilased kehastuvad ajaloolasteks, uurivad vanu tekste ja arheoloogilisi leide ning vastavad nende põhjal küsimustele.

Kestus 45 minutit

„Sees- ja väljaspool keskaegset linna”

7. klassile

Keskaegse Tartu näitel räägime Eesti keskajast, hansakaubandusest ja seisustele tuginevast ühiskonnakorraldusest. Tunni lõpetab rollimäng, kus klassiruum muutub keskaegseks linnaks ja iga õpilane kehastub selleaegseks tegelaseks. Rollimängus kinnistatakse tunni esimeses pooles õpitut.

Kestus 45 minutit

„Kaupmeeste ja käsitööliste linn”

7. klassile

Räägime keskaegsetest kauplemisteedest ja linnade rajamisest. Uurime, millised olid peamised kaubad, mis tollasel Eestimaal ja Liivimaal liikusid. Lisaks õpime tundma tsunftikorda – õpipoisse, selle ja meistreid.

Tund lõpeb lauamänguga. Keskaegset neljanumbrilist täringut veeretades võtavad õpilased osa rätsepmeistriks saamise huvitavast teekonnast. Meistri staatuse omandamisel võib takistuseks saada näiteks röövlite kätte sattumine või äpardus rätsepmeistri töökojas. Teisalt võib teekonda kiirendada näiteks uute oskuste kiire omandamine või meistri tütrega abiellumine.

Kestus 45 minutit