Tartu Linnaajaloo Muuseumid on ainus, mille fookuses on ainult Tartu loo rääkimine.

Tartu Linnaajaloo Muuseumide fookuses on Tartu loo tutvustamine ja rääkimine huvilistele. Iga muuseum jutustab olulisest etapist Tartu linna ajaloos. Muuseumide asukohad ja hooned on ajaloolise väärtusega ja täiendavad nende väljapanekuid.

Tartu Linnaajaloo Muuseumid on katusorganisatsioon viiele võrdse tähtsusega muuseumile:

  • Tartu linnamuuseum
  • Laulupeomuuseum
  • KGB kongide muuseum
  • Oskar Lutsu majamuuseum
  • sajandi linnakodaniku muuseum

 

Tule ja koge Tartu lugu muuseumide näitustel, ekskursioonidel ja sündmustel!

Väärtused

Kompetents ja professionaalsus. Muuseumis töötavad hea erialase ettevalmistusega asjatundjad. Meid iseloomustab jätkuv tahe õppida ja areneda. Tunneme vastutust muuseumi kogude, oma eriala ja külastajate ees.

Koostöö. Muuseumis valitseb eesmärkide saavutamisele orienteeritud meeskonnavaim. Oleme efektiivsed kogukonna, partnerite ja huvirühmadega koostöö tegijad.

Loovus ja avatus. Oleme oma töös loomingulised ning arendame näituste ja programmide kaudu külastajate loovust. Oleme avatud uutele ideedele. Oleme sõbralikud, positiivsed ja abivalmid nii muuseumi kasutajate, kolleegide kui koostööpartnerite suhtes.

Ajalugu

Tartu Linnaajaloo Muuseumid said alguse Tartu rajoonidevahelisest joduloomuuseumist 1955. aastal. Selle muuseumi ülesandeks oli uurida ja kajastada ekspositsioonis Tartu linna ja kaheksa rajooni ‒ Tartu, Elva, Jõgeva, Kallaste, Mustvee, Otepää, Põlva ja Räpina ‒ ajalugu, loodust, tööstust, põllumajandust ja kultuuri.

  1. aastal nimetati see Tartu Linna ja Rajoonidevaheliseks Ajaloomuuseumiks.
  2. aastal rajati Elva Rajoonidevaheline Koduloomuuseum, mille tööpiirkonnaks said Tartu, Elva, Jõgeva, Põlva ja Räpina rajoon. Tartu Linna ja Rajoonidevahelisest Ajaloomuuseumist sai Tartu linnamuuseum ‒ Tartu ajaloo ja kultuuriloo uurija, koguja, säilitaja ja eksponeerija.
  3. aastal avati Oskar Lutsu majamuuseum, 1993. aastal 19. sajandi linnakodaniku muuseum, 2001. aastal KGB kongide muuseum ja 2007. aastal laulupeomuuseum. 2020. aastal sai viie muuseumi katusorganisatsiooni ühisnimeks Tartu Linnaajaloo Muuseumid.