Kontakt ja inimesed

Tartu Linnaajaloo Muuseumid

Kärt Kunnus

Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

kart.kunnus@muuseum.tartu.ee +372 746 1909
Kaie Jeeser

Peavarahoidja

kaie.jeeser@muuseum.tartu.ee +372 746 1904
Kristi Musteikis

Teadur-koguhoidja (ajalooline kogu)

kristi.musteikis@muuseum.tartu.ee +372 746 1905
Eevi Kärdla

Teadur-koguhoidja (fotokogu)

eevi.kardla@muuseum.tartu.ee +372 746 1915
Madle Uibo

Teadur-koguhoidja (arhiivkogu)

madle.uibo@muuseum.tartu.ee +372 746 1912
Sirje Härmas

Konservaator

sirje.harmas@muuseum.tartu.ee +372 746 1903
Arvi Haak

Arheoloogiaosakonna juhataja

arvi.haak@muuseum.tartu.ee +372 746 1913
Elis Visnapuu

Teadur-koguhoidja (arheoloogiakogu)

elis.visnapuu@muuseum.tartu.ee +372 746 1913
Joonas Õunapuu

Ekspositsioonitehnik

joonas.ounapuu@muuseum.tartu.ee +372 746 1910

Tartu linnamuuseum

Mirjam Savisto

Ekspositsiooniosakonna juhataja

mirjam.savisto@muuseum.tartu.ee +372 5662 1488
Ants Siim

Haridusprogrammide kuraator

ants.siim@muuseum.tartu.ee +372 746 1906
Anna Venchakova

Haridusprogrammide kuraator

anna.venchakova@muuseum.tartu.ee +372 746 1919
Tanel Karja

Administraator

tanel.karja@muuseum.tartu.ee +372 746 1911
Maaja Saimre

Järelevaataja

+372 746 1911

Laulupeomuuseum

Katrin Välja

Giid-ürituste korraldaja

katrin.valja@muuseum.tartu.ee +372 746 1021
Kristiina Tael-Annuk

Kuraator

kristiina.tael@muuseum.tartu.ee +372 746 1021
Liivia Suurväli

Administraator

liivia.suurvali@muuseum.tartu.ee +372 746 1020

KGB kongide muuseum

Gerli Põder

Järelevaataja

gerli.poder@muuseum.tartu.ee +372 746 1717

Oskar Lutsu majamuuseum

Liivi Rosenvald

Järelevaataja

liivi.rosenvald@muuseum.tartu.ee +372 746 1030
Avo Rosenvald

Järelevaataja

+372 746 1030

19. sajandi linnakodaniku muuseum

Karitas Uus

Järelevaataja

karitas.uus@muuseum.tartu.ee +372 736 1545